30 بهمن تا 1 اسفند ماه 1393 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان